O nas - SWRN

Przejdź do treści
Każdy ma swoją historię.
Nasza rozpoczeła się w 2006 r.

O nas
Kim jesteśmy


SWRN to młoda, dynamicznie rozwijająca się organizacja pozarządowa non-profit powstała w 2006 roku, zrzeszająca tysiące członków. Za jeden z celów statutowych, do którego ciągle zmierzamy, obraliśmy wyjątkowy sposób finansowania ośrodków i badań naukowych, zespołów prowadzących lub zamierzających prowadzić innowacyjne badania naukowe. Szczególnie zainteresowani jesteśmy dziedziną genetyki, medycyną regeneracyjną i badaniami procesów molekularnych zachodzących w komórkach, życiem i zdrowiem człowieka.
NASZE
Idee

Rozwój medycyny, postęp techniczny oraz pogłębianie wiedzy naukowej są bardzo ważnymi aspektami w funkcjonowaniu każdego społeczeństwa. Mało kto z nas wybrał wymagającą profesję badacza, która wiąże się z ofiarowaniem mnóstwa energii, czasu i środków finansowych. Nierzadko naukowiec poświęca całe swoje życie, by odkryć coś, co pozwoli przyczynić się do poprawy jakości życia ludzi na całym świecie. A ilu z Was jest w stanie poświęcić cokolwiek dla podniesienia jakości życia i pracy naukowca ?
Wielu odkrywców, zdeterminowanych wizją ulepszania świata, nie zrealizowało swoich zamierzeń i nie odniosło sukcesów z powodów często prozaicznych – braku warunków politycznych, kulturowych, ekonomicznych.. - ogólnie z powodu niesprzyjającego środowiska do swojej pracy badawczej.
Naszym nadrzędnym zadaniem jest wsparcie młodych naukowców, aby nie zniechęcali się w osiąganiu zamierzonego celu, a także by rozwijali swoje ambicje oraz pasje związane z nauką nie rozpraszając się dodatkową pracą zarobkową. Obraną ideę staramy się zaszczepiać członkom naszej organizacji tak, by coraz liczniejsze grono miało możliwość wspomożenia postępu nauki poprzez drobne, ale systematyczne datki. Kluczowa jest tu możliwość wyboru celu wsparcia (pierwsze cele określimy już wkrótce) oraz transparentność przepływu darowanych środków, zapewniona w prosty, powszechnie dostępny sposób poprzez Internet (to już osiągnęliśmy w funkcjonalności naszego systemu komputerowego).
Naszym nadrzędnym zadaniem jest wsparcie młodych naukowców, aby nie zniechęcali się w osiąganiu zamierzonego celu, a także by rozwijali swoje ambicje oraz pasje związane z nauką nie rozpraszając się dodatkową pracą zarobkową. Obraną ideę staramy się zaszczepiać członkom naszej organizacji tak, by coraz liczniejsze grono miało możliwość wspomożenia postępu nauki poprzez drobne, ale systematyczne datki. Kluczowa jest tu możliwość wyboru celu wsparcia (pierwsze cele określimy już wkrótce) oraz transparentność przepływu darowanych środków, zapewniona w prosty, powszechnie dostępny sposób poprzez Internet (to już osiągnęliśmy w funkcjonalności naszego systemu komputerowego).
Dokonania

Do tej pory udało nam się sfinansować nagrody główne dla zwycięzców różnych dyscyplin wyłanianych podczas studenckich konferencji naukowych oraz systematycznie zamieszczać na naszym Facebooku najciekawsze artykuły popularno-naukowe, wybrane z mediów internetowych.
Stworzyliśmy koncepcję transparentnego modelu, pozwalającego każdemu zainteresowanemu systematycznie przekazywać środki finansowe na zadeklarowane cele. Obecnie jesteśmy w trakcie rozmów, mających na celu wyłonienie konkretnych przedsięwzięć, które w niedalekiej przyszłości wesprzemy poprzez dystrybuowanie cegiełek celowych wśród naszych aktualnych i przyszłych członków.
Obsługa tej dystrybucji wraz z automatycznym księgowaniem płatności masowych wiąże się z wdrożonym przez nas, własnymi środkami, zaawansowanym programem komputerowym.
Już dziś każdy nasz członek po zalogowaniu się na naszej stronie internetowej w zakładce LOGOWANIE CZŁONKA, przy użyciu własnego hasła, może sprawdzić historię swoich płatności oraz cele (na razie dostępne są jedynie benefity), na jakie rozksięgowuje się jego składka – czy są zgodne z jego deklaracją. Może także ujrzeć wykaz dokonanych wpłat na dany cel od wszystkich naszych członków w dowolnym okresie, według numerów identyfikacyjnych ID. Suma tych wpłat jest równa całkowitej kwocie przekazanej przez SWRN za dany okres do podmiotów widniejących w deklaracjach celów, co obrazują kopie przelewów zamieszczone w tej samej zakładce strony. Wszystko to ma służyć zapewnieniu wyjątkowej transparentności przepływu deklarowanych składek celowych
Plany

W niedalekiej przyszłości, określone zostaną obszary, a następnie konkretne projekty z zakresu nauk biomedycznych, które wesprze nasza organizacja. Zidentyfikujemy potrzeby i wyzwania instytutów, uczelni, oraz innych jednostek badawczych, mogące zainspirować naszych obecnych i przyszłych członków do systematycznego wspierania w formie darowizny.
W najbliższych latach planujemy uruchomienie funduszu typu Venture Capital (VC) w firmie spółki akcyjnej. Kolejne emisje akcji oferowane będą tym członkom, którzy zechcą zaangażować się kapitałowo w komercjalizację wybranych przez nas projektów naukowych, licząc w dłuższej perspektywie na zadowalający zwrot z inwestycji.
Planujemy po kilku latach wprowadzić spółkę do obrotu regulowanego New Connect, co podniesie dodatkowo atrakcyjność inwestycji – upłynni obrót akcji i da możliwość bieżącej wyceny aktywów. Dla Spółki VC krok ten zapewni znacznie szerszy dostęp do kapitału. Poza oczekiwanymi zyskami nie bez znaczenia dla inwestorów może okazać się czysta satysfakcja i poczucie spełnionego moralnego obowiązku wobec rozwoju nauki.
Podsumowując, badania podstawowe finansować zamierzamy z licznych, nawet drobnych, lecz systematycznych darowizn deklarowanych przez naszych członków oraz ze składek członkowskich (oferty celowe). Będą to w pierwszej kolejności stypendia dla zespołów badawczych, zakup odczynników chemicznych i innych elementów wymykających się z budżetów grantowych, nagrody w konkursach dla młodych naukowców. Natomiast wyłonione obiecujące projekty naukowe wesprzemy na etapie komercjalizacji operacyjnie i kapitałowo dzięki uruchomionemu już wkrótce funduszowi VC. Dążymy w efekcie do osiągnięcia spójnego modelu długofalowego, konsekwentnego wspierania aktywnych naukowców oraz ich dzieł na różnych etapach ich rozwoju. Zakładamy oczywiście w całym tym procesie współpracę z właściwymi podmiotami resortowymi, jak PAN, NCBiR czy PARP wpisując się w rolę uczestnika procesu uzupełniającego ich zadania, a także integrację działań z organizacjami pozarządowymi, z inkubatorami przedsiębiorczości, brokerami innowacyjności i inwestorami.
Równolegle zamierzamy prowadzić własną publicystykę popularnonaukową traktującą o badaniach naukowych prowadzonych w polskich instytutach i uczelniach, firmach, głównie w zakresie genetyki, medycyny, biotechnologii, oraz o roli organów resortowych i innych podmiotów oddziałujących na środowisko prowadzenia projektów naukowych.
Interesujemy się także aspektami zdrowego żywienia i suplementacji. Wkrótce suplementy diety wraz z innowacyjnymi kosmetykami planujemy włączyć do naszych benefitów.

Nasz zespół

Agnieszka Murawska

Prezes Zarządu


(22) 425 35 03
SWRN to organizacja pozarządowa non-profit powstała w 2006 roku, zrzeszająca tysiące członków. Za jeden z celów statutowych obraliśmy wyjątkowy sposób finansowania ośrodków i badań naukowych, zespołów prowadzących lub zamierzających prowadzić innowacyjne badania naukowe.
Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Nauki
Telefon:
Menu
Benefity
>
>
>
>
>
>
Partnerzy
>
>
509 835 703
Wróć do spisu treści