Nasze plany - SWRN

Idź do spisu treści

Menu główne:

O NAS

NASZE PLANY

W niedalekiej przyszłości, określone zostaną obszary, a następnie konkretne projekty z zakresu nauk biomedycznych, które wesprze nasza organizacja. Zidentyfikujemy potrzeby i wyzwania instytutów, uczelni, oraz innych jednostek badawczych, mogące zainspirować naszych obecnych i przyszłych członków do systematycznego wspierania w formie darowizny.
W najbliższych latach planujemy uruchomienie funduszu typu Venture Capital (VC) w firmie spółki akcyjnej. Kolejne emisje akcji oferowane będą tym członkom, którzy zechcą zaangażować się kapitałowo w komercjalizację wybranych przez nas projektów naukowych, licząc w dłuższej perspektywie na zadowalający zwrot z inwestycji. Planujemy po kilku latach wprowadzić spółkę do obrotu regulowanego New Connect, co podniesie dodatkowo atrakcyjność inwestycji – upłynni obrót akcji i da możliwość bieżącej wyceny aktywów. Dla Spółki VC krok ten zapewni znacznie szerszy dostęp do kapitału. Poza oczekiwanymi zyskami nie bez znaczenia dla inwestorów może okazać się czysta satysfakcja i poczucie spełnionego moralnego obowiązku wobec rozwoju nauki.
Podsumowując, badania podstawowe finansować zamierzamy z licznych, nawet drobnych, lecz systematycznych darowizn deklarowanych przez naszych członków oraz ze składek członkowskich (oferty celowe). Będą to w pierwszej kolejności stypendia dla zespołów badawczych, zakup odczynników chemicznych i innych elementów wymykających się z budżetów grantowych, nagrody w konkursach dla młodych naukowców. Natomiast wyłonione obiecujące projekty naukowe wesprzemy na etapie komercjalizacji operacyjnie i kapitałowo dzięki uruchomionemu już wkrótce funduszowi VC. Dążymy w efekcie do osiągnięcia spójnego modelu długofalowego, konsekwentnego wspierania aktywnych naukowców oraz ich dzieł na różnych etapach ich rozwoju. Zakładamy oczywiście w całym tym procesie współpracę z właściwymi podmiotami resortowymi, jak PAN, NCBiR czy PARP wpisując się w rolę uczestnika procesu uzupełniającego ich zadania, a także integrację działań z organizacjami pozarządowymi, z inkubatorami przedsiębiorczości, brokerami innowacyjności i inwestorami.

Równolegle zamierzamy prowadzić własną publicystykę popularnonaukową traktującą o badaniach naukowych prowadzonych w polskich instytutach i uczelniach, firmach, głównie w zakresie genetyki, medycyny, biotechnologii, oraz o roli organów resortowych i innych podmiotów oddziałujących na środowisko prowadzenia projektów naukowych.
Interesujemy się także aspektami zdrowego żywienia i suplementacji. Wkrótce suplementy diety wraz z innowacyjnymi kosmetykami planujemy włączyć do naszych benefitów.

 
szukaj
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego