Nasza idea - SWRN

Idź do spisu treści

Menu główne:

O NAS

NASZA IDEA

Rozwój medycyny, postęp techniczny oraz pogłębianie wiedzy naukowej są bardzo ważnymi aspektami w funkcjonowaniu każdego społeczeństwa. Mało kto z nas wybrał wymagającą profesję badacza, która wiąże się z ofiarowaniem mnóstwa energii, czasu i środków finansowych. Nierzadko naukowiec poświęca całe swoje życie, by odkryć coś, co pozwoli przyczynić się do poprawy jakości życia ludzi na całym świecie. A ilu z Was jest w stanie poświęcić cokolwiek dla podniesienia jakości życia i pracy naukowca ?
Wielu odkrywców, zdeterminowanych wizją ulepszania świata, nie zrealizowało swoich zamierzeń i nie odniosło sukcesów z powodów często prozaicznych – braku warunków politycznych, kulturowych, ekonomicznych.. - ogólnie z powodu niesprzyjającego środowiska do swojej pracy badawczej.

Naszym nadrzędnym zadaniem jest wsparcie młodych naukowców, aby nie zniechęcali się w osiąganiu zamierzonego celu, a także by rozwijali swoje ambicje oraz pasje związane z nauką nie rozpraszając się dodatkową pracą zarobkową. Obraną ideę staramy się zaszczepiać członkom naszej organizacji tak, by coraz liczniejsze grono miało możliwość wspomożenia postępu nauki poprzez drobne, ale systematyczne datki. Kluczowa jest tu możliwość wyboru celu wsparcia (pierwsze cele określimy już wkrótce) oraz transparentność przepływu darowanych środków, zapewniona w prosty, powszechnie dostępny sposób poprzez Internet (to już osiągnęliśmy w funkcjonalności naszego systemu komputerowego).


 
szukaj
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego